Sisteleddssikkerhet

Informasjon kan komme på avveie ved avhending. Dette er problematisk både med hensyn til persondata og bedriftssensitive opplysninger.

SISTELEDDSSIKKERHET – DEFINISJON

Rutiner og tiltak som sikrer forsvarlig og lovmessig håndtering av lagrede data ved avhending av IT-utstyr. I tillegg miljømessig korrekt behandling av utstyret.

Informasjonssikkerhet – et ledelsesansvar

Lovverk og industristandarder stiller stadig strengere krav og forventninger til forvaltning av informasjon. For å opprettholde konkurran­sekraft og kvalitet er det en forutsetning for virksomheten å ta sisteleddssikkerhet på alvor.

Ledelsen er blant annet ansvarlig for å:

 • Påse sikker sletting for at virksomheter innenfor både privat og offentlig sektor opererer i samsvar med lovverket, som for eksempel Personopplysningsloven (GDPR).
 • Unngå at virksomhetssensitiv informasjon kommer på avveie.
 • Sørge for rapportering og sporbarhet.
 • Innfri forventning om miljømessig korrekte valg.

Virksomheten har en jobb å gjøre!

IT-utstyr avhendes ofte uten at data blir slettet på en forsvarlig måte. Dette medfører stor risiko og kan føre til lovbrudd, økonomiske tap, informasjon i feil hender og skadet omdømme.

 • Det mangler forståelse for hva som regnes som sikker avhending.
 • Virksomheter har mangelfulle rutiner for behandling og sletting av data når utstyr avhendes.
 • Det mangler dokumentasjon som kan bekrefte at sikker sletting er gjennomført og sikrer sporbarhet.
 • Utstyret avhendes uten at miljøkrav blir hensyntatt og realisering av restverdi blir redusert.

Det handler ikke bare om sikkerhet. Miljøgevinst og økonomi – en «vinn-vinn»-situasjon

Sikkerhet er vår absolutte høyeste prioritet gjennom sikker sletting av data, men brukt utstyr representerer også en restverdi.

 • Ved å sørge for at brukt IT-utstyr gjenbrukes bidrar vi til global bærekraft og den sirkulære økonomien. Gjenbruk av for eksempel én PC representerer en CO2-besparelse på flere hundre kilo.
 • Etter sikker sletting av data sørger AD for en oppgradering og optimalisering av produktet – til beste for nye brukere.
 • Gjennom vårt etablerte nettverk oppnås en best mulig realisering av verdien på det brukte utstyret.
 • Utstyr som ikke kan gjenbrukes sendes etter sletting av data til vår eier, NORSIRK, for gjenvinning – enten på komponent- eller materialnivå. Gjenvinningsgraden på EE-utstyr er på over 95 prosent!

Gjennom et samarbeid med AD oppnår kunden ikke bare trygg og effektiv avhending av IT-utstyr gjennom sikker sletting av data, men også en realisering av restverdi og et tydelig miljøbidrag.

Sikker sletting

Skal din bedrift slette lagringsmedier fra stasjonære eller bærbare datamaskiner, servere, smarttelefoner, minnepinner eller nettbrett? Vi tilbyr det beste innen sletteteknologi, samt en sikker logistikk og en detaljert rapport tilbake til deg som kunde – alt for at du skal være 100 prosent trygg på at dine sensitive data ikke havner på avveie.

Alt kan og skal slettes – les om hvordan vi gjør det