Hvilke lover og regler gjelder for sikker sletting?

Vi i AD har alltid full oversikt hva angår gjeldende lover og regler, både for sikker sletting av lagringsmedier og resirkulering av IT-utstyr.

Personopplysningsloven (POL) sier følgende om sletting av lagringsmedier:

Så snart kunden ikke lenger har et legitimt behov for å lagre personopplysninger, skal kunden som behandlingsansvarlig sørge for sletting (pol § 28). Kunden har ansvar for å sørge at sletting skjer på en forsvarlig måte.

Nytt personopplysningslov i 2018

EUs forordning for personvern blir norsk lov i 2018. Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter. Personene som får sine personopplysninger registrert får nye rettigheter. (Kilde: Datatilsynet)

Konsekvenser av brudd på Personopplysningsloven

  • Allerede i dag blir overtredelse av personvernreglene sanksjonert, maks ca 850 000 kroner per tilfelle.
  • Det ligger an til kraftig økning i bøtenivået i EUs nye personvernforordning. Nøyaktige rammer er ikke endelig klarlagt, men det ligger an til at bøtene kan bli opp mot 4 % av virksomhetens globale årlige omsetning eller 100 millioner euro (det høyeste av de to).