Alt skal slettes før gjenbruk eller gjenvinning

Vi gjør det enkelt for deg å være på den sikre siden når du skal kvitte deg med brukt IT-utstyr. Alt kan slettes, og vi sørger for at du kan føle deg 100% trygg.

Sensitive data på avveie er et økende problem, som svært ofte får konsekvenser. Derfor skreddersyr vi løsninger tilpasset dine behov. Skal din bedrift slette lagringsmedier fra stasjonære eller bærbare datamaskiner, servere, smarttelefoner, minnepinner eller nettbrett?

Vi tilbyr det beste innen sletteteknologi, samt en sikker logistikk og en detaljert rapport tilbake til deg som kunde – alt for at du skal være 100% trygg på at dine sensitive data ikke havner på avveie.

Alt kan og skal slettes

Vi kan slette alle IT-enheter som inneholder lagringsmedier. Dette kan være:

 • Server
 • Laptop eller bærbare datamaskin
 • Desktop eller stasjonære datamaskin
 • Kopimaskin
 • Printer
 • Smarttelefon
 • Nettbrett
 • Digitalkamera
 • Med mer, se liste under

Les mer om hvordan vi sletter brukt IT-utstyr

Enheter med lagringsmedier

 • Stasjonære og bærbare PC-er og Mac
 • Servere
 • Mobiltelefoner
 • Smarttelefoner
 • Nettbrett
 • Lagringsløsninger
 • NAS (Network Attached Storage)
 • Eksterne harddisker
 • Skrivere (ikke alle skrivere inneholder et lagringsmedium)
 • MFP (MultiFunksjonsPrintere)
 • Kopimaskiner
 • Spillkonsoller
 • SMARTTV-er
 • «Smart-Home»-enheter
 • Dekodere
 • «TV-opptakere»
 • MP3-spillere
 • Smartklokker
 • Digitale kameraer
 • Kretskort

Løse lagringsmedier

 • Harddisker
 • SSD-disker
 • Taper
 • Disketter
 • CD-plater
 • DVD-plater
 • Videokassetter
 • Minnepenner/flashminne
 • Minnekort (til f. eks digitale kameraer og videokameraer)

Hvilke lover og regler gjelder for sikker sletting?

Vi i AD har alltid full oversikt hva angår gjeldende lover og regler, både for sikker sletting av lagringsmedier og resirkulering av IT-utstyr.

Personopplysningsloven (POL) sier følgende om sletting av lagringsmedier:

Så snart kunden ikke lenger har et legitimt behov for å lagre personopplysninger, skal kunden som behandlingsansvarlig sørge for sletting (pol § 28). Kunden har ansvar for å sørge at sletting skjer på en forsvarlig måte.

Nytt personopplysningslov i 2018

EUs forordning for personvern blir norsk lov i 2018. Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter. Personene som får sine personopplysninger registrert får nye rettigheter. (Kilde: Datatilsynet)

Konsekvenser av brudd på Personopplysningsloven

 • Allerede i dag blir overtredelse av personvernreglene sanksjonert, maks ca 850 000 kroner per tilfelle.
 • Det ligger an til kraftig økning i bøtenivået i EUs nye personvernforordning. Nøyaktige rammer er ikke endelig klarlagt, men det ligger an til at bøtene kan bli opp mot 4 % av virksomhetens globale årlige omsetning eller 100 millioner euro (det høyeste av de to).