Policy

Miljø-, kvalitetssikring og informasjonssikkerhet er en viktig del av bedriftenes ledelsesfilosofi. AD etterstreber et «integrert» styringssystem som skal bidra positivt på alle nivåer i virksomheten. Gjennom opplæring og involvering engasjerer vi alle ansatte i arbeidet med kontinuerlig forbedring.

Miljøpolitikk

 • Alternativ data skal beskytte miljøet, arbeide forebyggende mot forurensning ved å produsere mest mulig for gjenbruk av brukt IT utstyr.
 • Alternativ Data ønsker å redusere bruken av engangsemballasje.
 • Alternativ Data skal knytte til seg samarbeidspartnere som har fokus på miljø innenfor gjenvinning.
 • Alternativ Data arbeider kontinuerlig med å forbedre sine miljøprestasjoner.
 • Alternativ Data skal etterleve lover og forskrifter samt de forpliktelsene vi påtar oss mot kunder, leverandører og andre.

Kvalitetspolitikk

 • Alternativ Data skal være best på sikker sletting.
 • Alternativ Data skal ha høy kundetilfredshet.
 • Det skal være enkelt å bruke Alternativ Data.
 • Våre brukte PCer skal ha høy teknisk standard.
 • Alternativ Data skal sørge for at sine ansatte til enhver tid har nødvendig kompetanse og er kvalifisert for oppgavene de gjennomfører​.
 • Alternativ Data arbeider kontinuerlig med å forbedre vårt ledelsessystem og våre kvalitetsprestasjoner.
 • Alternativ Data skal etterleve lover og forskrifter.

Informasjonssikkerhet

 • Alternativ Data er opptatt av å levere bekymringsfri, rask og sikker retur av IT-utstyr og sikker sletting av lagringsmedier ved å følge NSMs retningslinjer
 • Alternativ Data skal sørge for at sine ansatte til enhver tid har nødvendig kompetanse og er kvalifisert for oppgavene de gjennomfører
 • Alternativ Data er opptatt av at alle ansatte, kunder og partnere skal motta korrekt informasjon ved behov og at informasjonen behandles konfidensielt
 • Alternativ data skal sikre at informasjonen blir behandlet i samsvar med relevante forretnings- og kontraktsmessige krav, samt personvernlovgivningen
 • Alternativ Data jobber kontinuerlig med mål og forbedringer i forhold til informasjonssikkerhet

Versjon 6/8-2020