Miljøgevinst ved håndtering av brukt IT-utstyr

Gjenbruk av IT-utstyr fra en bedrift eller en etat kan gi en stor miljøgevinst. Når vi har slettet data fra utstyret, selger vi det videre til andre brukere.

Gjenbruk på vanlig måte

PC-er, mobiler og andre IT-produkter kan gjenbrukes på samme måte som biler, båter eller sykler. Ved å gjenbruke en PC bidrar du til en CO2-besparelse som tilsvarer en kjøretur med bil fra Oslo til Valencia. Det er nemlig så stort forbruk av energi, råvarer og kjemikalier som trengs – nærmere bestemt 240 kg fossilt brennstoff, 22 kg kjemikalier og 1500 liter vann – for å produsere en ny.

Utgjør en forskjell for miljøet

Når du benytter deg av ADs produkter og tjenester får du mer for pengene og du bidrar til et mer bærekraftig samfunn. For hver datamaskin som gjenbrukes bidrar vi sammen til å redusere utslippene av karbondioksid, spare råvarer og stimulere til en utvikling der produktene brukes mer effektivt.

Rapportering og sporbarhet

Når vi har utført sikker sletting av sensitiv informasjon på brukt IT-utstyr fra en bedrift, følger det alltid med en behandlingsrapport for hver enhet. Rapporten sikrer nødvendig sporbarhet på at utstyret har gjennomgått sikker sletting. Den dokumenterer også miljøgevinster – som CO2-besparelser – og bidrar til å synliggjøre kundens miljøregnskap.

Vi er glade for at vårt styringssystem for kvalitet og miljø er sertifisert og i samsvar med ISO 9001:2015 og 14001:2015. Vår vekst er 100% avhengig av fornøyde kunder og leveranser av høy kvalitet.

ISO 14001, ledelsessystem for miljø, skal sikre at vi proaktivt, systematisk og kontinuerlig jobber for å oppnå resultater som påvirker miljøet på en positiv måte. Derfor er det positivt at samfunnsansvar er gått fra nødvendig onde til driver for lønnsomhet og smartere forretningsvalg. Med den kunnskapen vi har i Alternativ Data, sørger vi nettopp for det; at informasjon om deg ikke kommer på avveie og at det utstyret du ikke lenger bruker enten blir gjenbrukt eller går til miljømessig korrekt gjenvinning.