Vokser kraftig på Sisteleddssikkerhet

Sisteleddssikkerhet er satt på agendaen i siste utgave av Finansavisen, og AD har hatt en doblet omsetning de siste to årene. – I fjor resirkulerte vi 25.000 brukte PC-er og utførte 50.000 sikre slettinger tilsvarende en samlet datamengde på 7 petabyte. Dette er likevel altfor lite, sier adm.dir Geir Erik Lian.

Videre forteller Lian at det er det er det private næringslivet som henger etter det offentlige, som lenge har hatt strenge krav på dette området.

– Blant bedrifter er det mange som er blitt veldig bevisste på problemet, og det er også mange som fortsatt er veldig lite bevisste. Men mellom disse to ytterpunktene ser vi nesten ingen, sier Lian.

De seneste to årene har interessen rundt Sisteleddssikkerhet økt kraftig. De 14 ansatte på Alnabru i Oslo omsetter i dag for 14 millioner kroner årlig, en dobling de siste to årene. Mye av årsaken til den enorme veksten er i stor grad takket være de nye personvernreglene, GDPR.

Hva er Sisteleddssikkerhet?

Mange sletter ikke

Han oppfordrer alle virksomheter å ha gode sletterutiner, selv der det ikke eksisterer noen direkte lovkrav. Det finnes mye annen informasjon som vil være veldig dumt for en bedrift å ha på avveie. Regnskapstall, markedsstrategi, neste års budsjett eller eventuelle oppkjøpsplaner, forklarer Lian. En undersøkelse gjennomført av Infact i fjor, viser at én av tre ledere ikke har rutiner for sletting av data, 44% får det gjort av kolleger, 14% svarer at de setter det ut til IT-avdelingen og 12% sa rett ut at de ikke sletter.

Ingen ønsker vel at konkurrenter skal få innblikk i bedriftens regnskapstall, markedsstrategi eller oppkjøpsplaner.

Kunnskap og bevissthet rundt sikring av data er økende, ikke minst takket være de nye personvernreglene som kommer i mai. Men mange bedriftsledere burde være langt mer bekymret for egen sikkerhet enn for GDPR, sier Lian.

Behøver du hjelp til å rydde opp i din bedrifts IT-utstyr før mai?

Kanskje disse artiklene er nyttige for deg også?