Menneskets viktigste organ: datamaskinen!

Alternativ Data håndterer årlig omkring 25 000 brukte PC-er og utfører 50 000 sikre slettinger. Produksjonstall viser at i 2017 ble 7000 terabyte med potensielt sensitive data slettet for godt. PC-er vi har produsert for gjenbruk har bidratt med en besparelse på over 12 000 tonn CO2!

Selve ryggraden i det vi driver med er naturlig nok sikker sletting. Men like viktig er det at gjennom håndtering av brukt IT-utstyr sikrer vi at utstyr kan gjenbrukes av andre. Dette gjør vi ved å gjenopprette utstyret til sin opprinnelige stand, vi frisker opp både maskin- og programvare. Ja, rett og slett så gjør vi det brukte utstyret så godt som nytt.

Donor-PC

Da er det ikke rart at vi av og til får noen forespørsler om sponsing og donering av PC-er. Som alle andre kan vi ikke overleve på luft og kjærlighet, men av og til så er det noen som får hjertet vårt til å banke litt ekstra. Dette var tilfelle da Sandaker Overgangsbolig tok kontakt med oss for noen uker siden. De lurte på om vi kunne donere to bærbare PC-er. Én til en av deres beboere og én til en skoleelev i Østfold som henger etter i skolen.

Et av bildene, som ganske passende, henger på veggen hos Sandaker Overgangsbolig.
Et av bildene, som ganske passende, henger på veggen hos Sandaker Overgangsbolig.

Sandaker Overgangsbolig er en del av Kriminalomsorgen region øst, som er et tilbud og et ledd i den gradvise tilbakeføringen av innsatte i fengsel. Målet er at alle domfelte skal ha noe å gå til ved løslatelse; en jobb, en utdanning, en bolig og et positivt sosialt nettverk, og at de gradvis skal venne seg til et liv på utsiden. Dette betyr at de skal skrive jobbsøknader, kanskje lette på finn.no etter et hjem og venne seg til et mer og mer digitalt samfunn. «Alt» foregår på nett og flere sosiale tjenester går digitalt. Da sier det seg selv at man behøver en datamaskin tilgjengelig.

Tilbake til samfunnet

Noen ganger har overgangsboligen beboere som behøver en datamaskin, men som dessverre ikke har nok midler til å kunne kjøpe en selv. Innsatte som har en jobb ved løslatelse havner sjeldnere bak murene igjen enn de uten jobb, og noen henger kanskje etter og har et mindre kunnskapsnivå i PC-bruk. Dersom vi kan redusere ett tilbakefall til ny kriminalitet ved å donere en datamaskin slik at denne personen får øvd seg på å skrive jobbsøknader, øke PC-kunnskapene og venne seg til Facebooks n’te oppdatering – så gjør vi det med glede!

To ansatte hos Sandaker Overgangsbolig som er glad på vegne av beboer som får sin helt egne PC fra AD.
To ansatte hos Sandaker Overgangsbolig som er glad på vegne av beboer som får sin helt egne PC fra AD.

Ok, så vil kanskje ikke vår «organdonasjon»-PC redde liv, men som sagt, noen ganger kommer det en henvendelse som får hjertet til å slå et par ekstra slag og da føles det ekstra godt å kunne bidra.

Kontakt oss for sikker retur- og sletting av brukt IT-utstyr.

Kanskje disse artiklene er nyttige for deg også?