AD-foredrag om sisteleddssikkerhet

Geir Erik Lian, AD

I sikkerhetsmåneden kan de som vil få besøk av Geir Erik Lian. Han presenterer det glemte sikkerhetsaspektet – Sisteleddssikkerhet.

NorSIS står bak sikkerhetsmåneden og foredragsdugnaden som AD er en del av.

Bestillingen skjer på denne siden

IT-utstyr som skal avhendes inneholder data – ofte av sensitiv karakter. Disse dataene må gjennomgå en sikker sletting før utstyret sendes videre til enten gjenbruk eller gjenvinning.

Foredraget gir et innblikk i hvilke krav som stilles og hvilken potensiell risiko de som ikke gjennomfører sikker sletting utsetter seg for. Norske virksomheter har forskjellig tilnærming til problemstillingen, og foredraget belyser hvordan en «best practice» på området kan fungere. Sisteleddssikkerhet har også et tydelig miljøbidrag, og verdien av dette blir også presentert.

Les mer om hvordan sikker sletting utføres

Kanskje disse artiklene er nyttige for deg også?