AD er godt fornøyd med ny ISO-sertifisering

Vi er glade for å kunngjøre at vårt styringssystem for kvalitet og miljø er sertifisert og i samsvar med ISO 9001: 2015 og 14001:2015! Vår vekst er 100% avhengig av fornøyde kunder og leveranser av høy kvalitet.  ISO 9001, ledelsessystem for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. 2015-versjonen legger spesielt vekt på:

  • Betydelig engasjement fra virksomhetens øverste ledelse
  • Kvalitetsledelse som en integrert del av virksomhetens strategi
  • Bruk av risikovurderinger under planlegging
  • Effektiv kommunikasjon internt og eksternt
  • Kartlegging av og forståelse for organisasjonens rammebetingelser (internt og eksternt)

Beste praksis – et konkurransefortrinn

Det er ikke alle som tenker på at «måten jeg jobber på» bør følge noen standard. ISO (International Organization for Standardization) ble grunnlagt med ideen om å svare på et grunnleggende spørsmål: «Hva er den beste måten å gjøre dette på?» Kort fortalt så er en standard et sett med «beste praksis» som iverksettes i en virksomhet. «Noen» har sett på hvordan en kan implementere generelle prinsipper på tvers av bransjer – uavhengig av virksomhetens visjon, mål og antall ansatte. Fordelene er mange, men jeg vi spesielt nevne disse tre:

Etterlevelse av lover og kundekrav

Strengere krav fra myndigheter og kunder krever økt oppmerksomhet og systematisk, jevnlig kartlegging internt i virksomheten.

Redusering av kostnader

Det ligger et potensiale for økonomisk gevinst hvis du får senket utgiftene dine som følge av hendelser/avvik. Har du en prosess for å rapportere hendelser og jobber systematisk med å forbedre deg så er det stor sjans for å unngå at samme hendelse oppstår igjen. Enda bedre er det hvis du er proaktiv, planlegger godt og jobber for å redusere risiko. Det gir deg mulighet til å agere før noe går galt og du evner bedre å levere på tid.

Optimalisering av drift

Dette er sannsynligvis den mest undervurderte fordelen. Et selskap som har vokst kraftig de siste årene, kan oppleve «voksesmerter». ISO-standarden tvinger deg til å definere svært nøyaktige roller og ansvar, og dermed styrke din interne organisasjon.

Sirkulær økonomi og miljøsertifisering

Gjenbruk er viktig når samfunnets miljøbelastning skal minskes. Om verdenssamfunnet skal nå sine miljømål, må flere steiner snus – raskt. De fremste virkemidlene er teknologi og innovasjon. ISO 14001, ledelsessystem for miljø, skal sikre at vi proaktivt, systematisk og kontinuerlig jobber for å oppnå resultater som påvirker miljøet på en positiv måte. Derfor er det positivt at samfunnsansvar er gått fra nødvendig onde til driver for lønnsomhet og smartere forretningsvalg. Med den kunnskapen vi har i Alternativ Data, sørger vi nettopp for det; at informasjon om deg ikke kommer på avveie og at det utstyret du ikke lenger bruker enten blir gjenbrukt eller går til miljømessig korrekt gjenvinning.

Til beste for deg – og de som kommer etter.

AD har jobbet med informasjonssikkerhet og sikker sletting siden 1988 – les mer her.

Kanskje disse artiklene er nyttige for deg også?