AD vokser videre på Sisteleddssikkerhet

Med sterk vekst i etterspørselen etter tjenester innenfor sikker sletting og sikker retur av brukt IT-utstyr styrker AD staben. Med to nye medarbeidere i produksjonen ligger alt til rette for en fortsatt positiv utvikling.

– Med 40 prosents omsetningsøkning i 2016 sier det seg selv at vi må fortsette å investere i kompetente medarbeidere. Både Ali og Tony har verdifull erfaring som vil hjelpe oss til å bli enda bedre på Sisteleddssikkerhet, sier ADs administrerende direktør Geir Erik Lian.

Ali Keskin (32) fra Oslo er ansatt som senior tekniker. Han er IT-konsulent, og kommer fra Embriq hvor han var support- og leveranseansvarlig.

Tony Henriksen (31), opprinnelig fra Lødingen, er ansatt som lager- og logistikkmedarbeider. Han har erfaring fra salg av IT-utstyr, samt logistikk.

– Vi har ambisiøse planer for de kommende årene og det er helt essensielt at vi besitter en moderne og effektiv produksjon, til beste for kundene og for oss. Siden 1988 har vi vært ledende på korrekt håndtering av IT-utstyr. Både med hensyn til datasikkerhet, sikker sletting, samt det å få mest mulig ut av ressursene vi har i det sirkulære kretsløpet, sier Lian.

Fakta om AD

AD (Alternativ Data) er spesialister på sikker retur og sikker sletting for IT-utstyr som avhendes. De har også autoriserte medarbeidere og rutiner for å for eksempel sanere serverrom, eller følge IT-utstyret fra kundene tilbake til sine sikre lokaler på Alnabru. Utstyr som kan gjenbrukes og selges videre blir slettet gratis. 50 prosent av IT-utstyret som kommer inn til AD blir gjenbrukt. De resterende 50 prosent gjennomgår en miljømessig korrekt gjenvinning, hvor hele 94 prosent blir nyttiggjort.

AD teller 13 ansatte i lokalene på Alnabru og er et heleid datterselskap av NORSIRK. Stiftelsen er landets fremste aktør på kunnskap og tjenester for virksomheter som skal ta helhetlig produsentansvar for EE-avfall, batterier og emballasje.

Kanskje disse artiklene er nyttige for deg også?