Dokumenter slettingen

Revisjonsspor medfører trygghet

Når man skal slette informasjon er det viktig å få dokumentert at sikkert sletting er utført. Dersom du som kunde ikke får et revisjonsspor, i form av en rapport eller annen dokumentasjon på at at nettopp den eller de enhetene du ønsker å slette, faktisk er slettet, har du ikke noe som «beviser» at jobben er gjort.  ADs dokumentasjon og rapportering tilbake til kundene er absolutt et pre i vår virksomhet.

Jeg har vært en del av et migreringsprosjekt i Expedia/Egencia. Hvor alt av IT, infrastruktur, telefoni og fysisk utstyr skulle byttes ut og nytt implementeres. I en slik prosess er vi avhengig av gode samarbeidspartnere. Egencia har ved flere anledninger tidligere brukt Alternativ Data. Servicen, fleksibiliteten og ikke minst sikkerheten er veldig viktig for oss som et stort internasjonalt selskap. Følelsen av at sikkerheten blir tatt på alvor er der. Rapporter vi får etter hver levering gjør at vi kan føle oss trygge på at sikker sletting av all data skjer på en trygg måte. Det er rett og slett «enkelt» å benytte seg av AD’s tjenester. Om dagen er sikkerhet og miljø et omdiskutert tema i hele verdensbilde; og jeg kan i alle fall bekrefte at Egencia Business Travel – Expedia INC & Alternativ Data tar dette på alvor!

Thomas Sjøvold
Expedia IT (eIT)

Har din bedrift et «tamper proof» på dataene?

Virksomheter som tar sikkerhet på alvor lar seg ikke påvirke av meningsytere som ønsker å forsvare den ene eller andre slettemetoden. For dem er det ett enkelt måleparameter som gjelder. At det eksisterer revisjonsspor (såkalt “tamper-proof“) på at dataene, uavhengig om det er personopplysninger eller annen taushetsbelagt informasjon, er fjernet på en måte som gjør det umulig å gjenopprette disse.

Ta gjerne kontakt med oss for å få mer informasjon om våre sletterutiner, hvordan vi dokumenterer våre prosesser og rapporterer tilbake til kundene våre. Det gjøres enklest ved å sende en e-post til post@ad.no

Kanskje disse artiklene er nyttige for deg også?