Sikker logistikk

Datahaller. Datamaskiner. Enheter med minne. Slikt finnes det masse av i det ganske land. Men det finnes ikke operatører på alle nes og i alle fjordtarmer som kan slette sikkert. Så hvordan sørger man for en sikker logistikk, når noe som MÅ slettes, befinner seg langs en fjord, på et fjell – eller et sted der det ikke er leverandører for sikre slettetjenester?

Da får du fatt i en teknisk utdannet og erfaren ansatt fra AD, som er autorisert for oppgaven som skal løses – og tar ham med på tur! Vår ansatt i AD reiste til en datahall. Var med på nedmontering av store mengder utstyr med minne. Var med på nedmontering av store mengder utstyr med minne. Han tok varene inn i bilen og låste dem inne, kjørte en hel dag på norske veier, fikk utstyret inn til ADs produksjonslokaler, gjennomførte sikker sletting av utstyret, og sendte rapporter på sletting til kunden.

Større fokus på sikkerhet i alle ledd

Denne typen tjenester har vi ikke hver dag. Men det er blitt flere det siste året. Og vi forventer at etterspørselen vil øke, sier adm.dir i AD, Geir Erik Lian. Lian begrunner dette med bl.a. større fokus på sikkerhet i alle ledd. Spesielt ifm. den nye personopplysningsloven (GDPR) som kommer i 2018.

De som er opptatt av sikkerhet, de vil ha dette gjort riktig i alle ledd. Da nytter det ikke å tømme en datahall for hardware som kanskje inneholder konfidensiell informasjon – for så å sende dette utstyret med en tilfeldig transport til oss for sikker sletting. Sikker logistikk er en av tjenestene AD tilbyr, og mer informasjon om dette får du ved å kontakte oss, sier Lian.

Kanskje disse artiklene er nyttige for deg også?