Mobilen er 50 år – Fra slepbart kommunikasjonverktøy til datamaskin med ringemulighet

Fra slepbart kommunikasjonverktøy til datamaskin med ringemulighet

Kong Olav var nummer to!

I en gladmelding rapporterer lokalavisen Hallingdølen  at det var tidligere distriktslege Harald Lystad i Hemsedal som var den første mobilabonnenten i Norge. Kong Olav måtte finne seg i å være den andre som tegnet abonnement. Etterhvert har det blitt flere.

Det er i anledning 50-års jubileet for mobiltelefonen i Norge at Hallingdølen finner spalteplass til denne meldingen. Den første prøvekonsesjonen ble gitt 1. desember 1966. Tjenesten var manuell og man måtte ringe eller anrope en sentral for å bli anvist ledig kanal og koblet sammen med samtalepartneren. En av hovedsvakhetene ved systemet var at alle kunne høre alle. Tragisk nok var det ulykkespåsken 1967 som var en viktig faktor til videre prøvedrift og i 1969 blir det omgjort fast drift. Navnet «Bilradioen» byttes til «Mobiltelefon»

Fra slepbart kommunikasjonverktøy til datamaskin med ringemulighet

I de femti årene som har gått siden de første mobiltelefonene (som slettes ikke var spesielt mobile) kom, har det blitt solgt flere titalls millioner telefoner til nordmenn. Alt i fra de første slepbare utgavene til dagens smarttelefoner, som vi altså fremdeles kaller telefoner, selv om telefoni bare er en liten del av hva disse datamaskinene kan gjøre.

Det er ingen tvil om at mobiltelefonen har hatt en enorm påvirkning av hvordan vi lever våre liv. Til glede, nytte og noen ganger frustrasjon.

Det som ikke er så bra, er at etter vi er ferdige med å bruke telefonen så havner den i skuffer og skap. Til ingen nytte for noen. Rundt om i de tusen hjem ligger det antagelig flere millioner med utrangerte mobiltelefoner.

Det er viktig at utrangert utstyr blir sendt tilbake i kretsløpet. Enten i form av gjenbruk i andre markeder eller til miljømessig korrekt gjenvinning.
Samtidig er det slik at å gi fra seg en smarttelefon i dag er rett og slett uansvarlig. På telefonen kan det ligge alt fra private data som f.eks. fødselsnummer, bankkonto og passord. Det er heller ikke uvanlig at vi oppbevarer skjermingsverdig informasjon fra arbeidsgiver.

Sikker avhending  – en viktig driver for sirkulær økonomi

For å imøtekomme forventinger om miljømessig korrekt gjenbruk og gjenvinning, er det altså viktig å foreta en sikker sletting før enheten sendes inn i et retursystem.

I dag finnes det gode løsninger for dette. ADs selvbetjeningløsning, Cellfie, sørger for at du både kan flytte data fra gammel telefon til ny (uavhengig av operativsystem), og også sørge for en sikker sletting av dataene på den gamle.

Se flere detaljer på cellfie.no og bidra til miljøet ved å sende dine gamle utrangerte telefoner tilbake.

Gjenbruke mobilen? Ikke glem å få utført en verifisert sikker sletting først!

Kanskje disse artiklene er nyttige for deg også?