Dine data er til salgs – helt lovlig!

– Gamle lover, dårlig regulering og mangel på felles IT-politikk betyr at sporene som alle nettbrukere legger igjen på nett kan brukes – og misbrukes. Det dreier seg ikke lenger om bare teknologi. Nå handler dette om regler for håndtering av personopplysninger og data, sier Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet i en artikkel i Computerworld.
Dine data er til salgs – helt lovlig!

Hva med sensitive data ved avhending?

Dette dreier seg ikke bare om det vi legger igjen av informasjon når vi er på nettet. Det dreier i seg i like stor grad om hvilke data vi gir fra oss når utstyret en gang skal avhendes. Enten det er utstyr vi selv som konsumenter har eierskap til, eller det er andre. F.eks. arbeidsgiver som forvalter informasjon om oss. Tenk bare på hva du har av personlig informasjon på din smarttelefon. Eller hva personalavdelingen har lagret om deg i sine digitale arkiver. Blir disse dataene håndtert på en korrekt måte? Gjennomgår de en sikker sletting når tiden er kommet for at utstyret ikke lenger er i bruk?

Sikker sletting – slik gjør vi i AD det

I forlengelsen av bedre regler (f.eks. betydelig skjerpet Personvernlovgivning fra mai 2018) er det viktig å fokusere på kunnskap og holdninger. Det er helt nødvendig for å opprettholde bærekraft at elektronisk utstyr som ikke lenger er i bruk, enten det befinner seg hos en virksomhet eller oss hver enkelt av oss som privatperson, blir sendt tilbake for enten gjenbruk eller materialgjenvinning.

Personvern og informasjonssikkerhet – les sammendraget fra seminaret

Sirkulær økonomi

Dette har åpenbare miljømessige og økonomiske fordeler, og samtidig som vi alle har et ansvar for å bidra til en sirkulær økonomi, skal vi også ha en sunn kritisk holdning til at data om deg om meg blir håndtert og slettet på en korrekt måte. Med den kunnskapen vi har i Alternativ Data, sørger vi nettopp for det; at informasjon om deg ikke kommer på avveie og at det utstyret du ikke lenger bruker enten blir gjenbrukt eller går til miljømessig korrekt gjenvinning.

Til beste for deg – og de som kommer etter.

AD har jobbet med informasjonssikkerhet og sikker sletting siden 1988 – les mer

Kanskje disse artiklene er nyttige for deg også?