Sikker sletting, slik gjør vi det!

Sikker sletting

For å være sikker på at informasjonen på utstyret vi får inn er borte for godt må vi ty til metoder som i utgangspunktet ikke er tilgjengelige for hvem som helst.
Hva som er «godt nok» er det (dessverre) delte meninger om. Dette mener vi utgjør en trussel for informasjonssikkerheten fordi mange baserer seg på noe de har «hørt» eller «lest et sted».

Tre hovedmetoder

Vi opererer ikke med «ganske sikkert». Derimot er vi pålagt å bruke verktøy som er godkjent for sikker sletting. Disse kan i hovedsak deles inn i tre, uavhengig av hva slags utstyr som det ligger lagret informasjon på:

Sletting ved hjelp av programvare

Blancco sitt sletteverktøy bruker vi bl.a for å slette PC-er. Programmet sletter ved å overskrive all informasjon du har på disken din og vil gjøre den klar for gjenbruk. Tidsaspektet på sletting av en disk varierer utifra hvor mye lagringskapasitet den har. Under du ser du en video av hvordan det funger:

Avmagnetisering (degaussing)

Hvis maskinen eller harddisken din er ødelagt så må informasjonen din fortsatt fjernes og da har vi to metoder å gjøre dette på. Den første metoden er ved hjelp av en degausser. Dette er en maskin som er utviklet av det norske firmaet Ibas og godkjent av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) for sletting av informasjon gradert opp til og med HEMMELIG. Oppgaven til en degausser er å avmagnetisere og ødelegge elektronikken i harddisken din. Etter en degaussing vil ikke harddisken kunne gjenbrukes, men sendes videre til gjenvinning av materialer. Se hvordan DG 03 fungerer her:

Makulering (kverning)

Den siste metoden er makulering. Dette er en metode vi bruker på SSD-disker, minnekort, SIM-kort, minnepinner eller kretskort som inneholder en lagringsenhet. Dette kan ikke avmagnetiseres. Når vi makulerer disse komponentene bruker vi en kvern for å pulverisere. Når vi bruker en kvern så har vi en miljøansvar, så før vi legger SSD-disken din i kvernen fjerner vi plast og andre ting slik at vi bare sitter igjen med kretskortet. Kverning av slikt utstyr krever også en godkjenning da det regnes som farlig avfall.

Trenger du å få noe slettet?

Fyll ut skjemaet “Kontakt”, så hjelper vi deg!

*Trenger du en oversikt over hvilke enheter det kan lagres noe på? Se her.
**Mobiltelefoner må også slettes på forsvarlig vis. Med Cellfie får du slettet mobiler og nettbrett på en sikker måte og du får rapport som dokumenterer at prosessen er utført.

Kanskje disse artiklene er nyttige for deg også?