Lønnsomme og sikre miljøvalg

Lønnsomme og sikre miljøvalg

Ombruk er viktig når samfunnets miljøbelastning skal minskes – bra for budsjettet er det også.

Om verdenssamfunnet skal nå sine miljømål, må flere steiner snus – raskt. De fremste virkemidlene er teknologi og innovasjon. Det som har skapt utfordringene er også beste resept for å løse dem. Derfor er det positivt at samfunnsansvar er gått fra nødvendig onde til driver for lønnsomhet og smartere forretningsvalg. Samfunnet behøver at virksomheter sparer penger ved å bruke ressurser lenger, bedre og smartere, og/eller ved å innse at virksomhetens avskrevne eiendeler har en verdi for andre. Et nærliggende eksempel er utrangerte bedrifts-pc-er som overtas for en billig penge av skoler. Utstyret har økonomisk og samfunnsmessig nytte selv etter tre års bruk.

Se oversikt over kvalitetsløsninger her

Hvor blir det av PC-ene?

Det selges rundt en million PC-er i Norge hvert år, hundretusenvis av servere. Siden mange PC-er skiftes ut hvert tredje år, avhendes samtidig store kvanta. Siden vi vet at kun en femtedel av disse håndteres med godkjente slettemetoder er det skremmende ikke å vite hva som skjer med de andre. Innholdet er en gullgruve for vinningskriminelle, og kan inneholde spor av alt fra budsjetter og innloggingsdetaljer til nettbanken, til fortrolig kundeinformasjon eller sensitive persondata. Tidligere undersøkelser har vist at mange av disse kan fritt plukkes opp av nær hvem som helst.

Ønsker du å redusere risiko forbundet med deres maskinvare? Send meg gjerne en mail

Millionbøter om innhold kommer på avveie

Ledere som tror at maskiner håndteres korrekt ved utskifting kan fort forregne seg. Mange store virksomheter har gode rutiner, men vi ser ofte tilfeller der det syndes. Veldig mye utstyr gis bort eller havner på dynga. I slike tilfeller er man heldig om det er brukt sletteprogramvare lastet ned fra nettet, der kvaliteten på verktøyet er mangelfull fordi innholdet like enkelt gjenopprettes med gratisverktøy, eller inneholder bakdører som hackere brukere for å komme seg på innsiden av dine systemer. Nesten viktigere å ta innover seg at ny personvernlovgivning i 2018 medfører store bøter dersom personopplysninger kommer på avveie. Dette gjør krav til sikker sletting til en styrebekymring.

Ta kontakt om du ønsker hjelp med rutiner for å redusere risiko rundt nye personvernlover

Sirkulær økonomi

CO2-besparelsen ved å gjenbruke en PC kontra å produsere en ny tilsvarer en biltur mellom Oslo og Valencia. Bedre ressursbruk kommer fra smarte valg og gode holdninger. Eldre servere må ikke skrotes, hele eller deler av maskinen kan gjenbrukes. Utstyr som er bestemt å fases ut har fortsatt en verdi. Enten ved at man blir kvitt utstyret på en trygg måte, eller at man får våre spesialister til å rydde hele serverrommet ved flytting. Gevinstene med grønt tankesett er reduserte kapitalkostnader, smartere bruk av budsjettmidler, klokere investeringsbeslutninger, og ikke minst at virksomheten sparer penger på å gjøre bra ting. Det mest effektive virkemiddelet for avfallsreduksjon er å gjenbruke det som er produsert.

Har du utstyr du vil bli kvitt? Her får du hjelp på en rask og sikker måte

Av Ståle Hagen-Arnsen

Illustrasjon: zeronaut.be

Kanskje disse artiklene er nyttige for deg også?