Er skuffen din sikker?

7 av 10 sier de legger sin gamle mobil i en skuff, istedenfor å levere den inn til gjenbruk eller gjenvinning.

For oss som jobber med sikker sletting og gjenvinning hadde det vært svært spennende å finne ut av hva som skal til for å få mobilen ut av skuffen – og inn i våre systemer. Mobiler i en skuff er å binde opp ressurser unødvendig og en motsetning av å få dem inn i kretsløpet og den sirkulære verdikjeden igjen.

Bilder og annen informasjon som er lagret på mobilen som enten ikke er hentet ut, eller blitt slettet, er ofte begrunnelsen for hvorfor mobilen blir liggende i skuffen.

Hva er X-faktoren?

Hva skal til for å hente opp alle de millionene med mobiltelefoner som i følge statistikken ligger hjemme? Hva er x-faktoren? Hvordan skal vi få folk flest til å bli med å lukke den sirkulære verdikjeden?

Kjærlighet…

Mobilen er med oss overalt. Å sjekke mobilen er det siste vi gjør før vi legger oss. Og det første vi gjør når vi står opp. Dersom den legges igjen hjemme kommer vi gladelig for sent i møter eller på jobb. Fordi vi måtte gjøre vendereis for å hente den. Er det dette intime forholdet vi har til denne dingsen som gjør det så vanskelig å skille oss fra den?

Talltull?

Svært mange mobiltelefoner i Norge går utenom innsamlingen til returselskapene og dermed de offisielle statistikkene. Miljøministeriet, Miljøverndepartementet i Danmark, har et navn på dette. «Skyggeavffall». Avfall som forsvinner i andre kanaler enn de offisielle. Ikke ulovlig i det hele tatt – norske myndigheter har sågar eksplisitt uttrykt at returselskapene ikke har noen eierskap til elektrisk og elektronisk avfall i Norge.

Statistikken viser at Telenor og Norges Idrettsforbund de siste årene har samlet inn 600 000 mobiltelefoner gjennom prosjektet «brukt mobil – nye muligheter». Men, den viser ikke at det til enhver tid er ca. 6 000 mobiler til salgs på Norges største gjenbrukstorg: Finn.no. Statistikken viser ikke at telefoner arves. Statistikken viser heller ikke omsetningen til alle aktørene på markedet som tilbyr seg å kjøpe den gamle telefonen din – eller tilbyr pant på den. Alle er løsninger som forlenger levetiden for en mobil, og som derfor også er å anbefale sett fra et miljøhensyn, hvor gjenbruk må komme før gjenvinning.

Sikkerhet

Men selv etter å ha stilt spørsmål ved tallene så er ikke sikkerhetsaspektet. Klart at mobilen din ligger trygt nok i skuffen din, men hva med sikkerheten i de ikke-offisielle kanalene? Sikkerheten rundt «skyggeavfallet»?

Hvor mange av mobilene til sags på Finn.no er slettet? Og hvor sikker (!) er slettingen enkelte aktører der ute tilbyr? Flere aktører er allerede hengt ut i media som følge av at deres sletting slett ikke er sikker. Informasjon er hentet ut fra telefonen i etterkant. Informasjon som man slett ikke ønsket skulle komme på avveie (bilder/personalia/bankinformasjon). Når man i tillegg påpeker at antall identitets-tyverier øker for hvert år er det kanskje ikke så rart at den blir liggende i skuffen?

Sikkerhetstips

To konkrete tips for deg som er klar for å få mobilen opp av skuffen:

  • Bruk sletteverktøy som overskriver alt minne
  • En sletterapport som verifiserer at slettingen er 100 % gjennomført (eller ikke) er det eneste beviset du har på at slettingen er håndtert på forsvarlig vis

Virksomheter som har ekstra høye krav til sikkerhet har brukt oss som preferert leverandør i snart 30 år og får all den hjelpen de trenger til dette hos oss.

Har din virksomhet behov for mobilsletting?

Kanskje disse artiklene er nyttige for deg også?