Ny personvernlovgivning trer i kraft 25. mai 2018

Ny personvernlovgivning trer i kraft 25. mai 2018

Lov om behandling av personopplysninger (kortnavn: personopplysningsloven) er en norsk lov som utgjør den viktigste rettskilden innen beskyttelse av personvern. Loven ble vedtatt 14. april 2000 og trådte i kraft 1. januar 2001. Den erstattet personregisterloven av 1978, og gjennomfører personverndirektivet i norsk rett. Loven gir generelle bestemmelser om behandling av personopplysninger, dvs. opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person.

EU har vedtatt lovteksten som gir ny personvernlovgivning i Norge og i Europa fra 2018. Den nye loven trer i kraft 25. mai 2018.

(Kilde: Wikipedia og  Datatilsynet).

Hva vil ny personvernlovgiving innebære for næringslivet og ikke minst deg og meg?

Mange virksomheter behøver å bli mer bevisst på hvor sårbarhetene ligger, men det er også viktig å vite hvordan man går frem for å sikre seg. Vi vil i løpet av de nærmeste dagene følge opp denne artikkelen med en enkel oversikt. Siden vi i AD jobber med å fjerne spor fra utstyr som ikke lenger er i bruk så konsentrerer vi oss om god informasjonssikkerhet i en avhendingsprosess.

Ønsker du å bestille henting av utstyr for sikker sletting og videre behandling? Ta kontakt så hjelper vi deg!

Følg oss i sosiale medier for å få de siste oppdateringene.

Kanskje disse artiklene er nyttige for deg også?