Nytt navn, nye nettsider og ny logo

AD har pusset opp, og med nært forestående produktlanseringer går bedriften en spennende vår i møte.

Alternativ Data (AD) ble etablert i 1988. AD håndterer årlig omkring 25 000 brukte PC-er og utfører 50 000 sikre slettinger.
– Siden starten har vi jo sett en viss utvikling i bransjen vår. Det var på tide å gjøre noen grep som i større grad reflekterer den kontinuerlige og framtidsrettede utviklingen i bedriften vår, sier Ståle Hagen-Arnsen, direktør for operasjonell virksomhet.

AD.no

I første omgang er det de statiske nettsidene som er nye. Her finner nye og gamle kunder faktainformasjon om sikker sletting og sikker retur av IT-utstyr. I tillegg aktuelt stoff fra ADs eksperter på sikkerhet, gjenbruk og resirkulering av IT-utstyr. På denne måten blir det enklere for alle å ta kloke beslutninger for sikker håndtering av sensitive data.
Videre er oppdatering av kundedata nå ivaretatt med en enkel selvbetjentløsning. Nettbutikken vil med tiden også oppdateres.

Ny logo og nytt navn

Vi har også pusset opp både logoen og navnet vårt. Navnet Alternativ Data har blitt godt innarbeidet gjennom snart 30 år, men etter hvert er også AD vel så mye brukt over alt. Vi jobber jo daglig for å gjøre kundenes hverdag enklere, og som en del av dette har vi forenklet navnet fra Alternativ Data til AD.

 

Kanskje disse artiklene er nyttige for deg også?